JAMKin Keski-Suomen globaali innovaatioekosysteemi etsii kansainvälistyviä yrityksiä Keski-Suomesta! Mukaan valitut yritykset saavat uutta virtaa liiketoimintaansa globaalin plug’n’play -palvelun kautta!

Hae NYT ottamalla yhteyttä hankkeen valmistelijoihin– haku auki on 13.1.2021! 

Keski-Suomen globaali innovaatioekosysteemi -hankkeessa tavoitteena on vahvistaa keskisuomalaisten yritysten ja koko Keski-Suomen elinvoimaa ja kansainvälistymistä. Mukana olevat yritykset pääsevät Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoista sekä ulkomaisten korkeakoulujen opiskelijoista koostuvien tiimien projektien kautta avaamaan väyliä kansainvälisille markkinoille.

Yritykset saavat valmiin ”plug´n´play” -tyyppisen rajapinnan eli "suorakytkennän kansainvälisyyteen". Plug'n'play -palvelun kautta yrityksillä on suoraan käytettävissä kansainväliset osaajat paikallisista lähtökohdista käynnistettyihin tiimeihin ja yritysten tarpeisiin. Vastaavasti osaajat ympäri maailmaa voivat suoraan hakeutua alueellisen kehittämisen työhön, täysin omasta sijainnistaan ja kulttuuristaan riippumatta. Kansainvälisiä yhteyksiä ja päivittäistason toimintaa ei siis tarvitse lähteä rakentamaan, vaan se on suoraan ja välittömästi käytettävissä ja hyödynnettävissä. Työpajat pyörivät hankkeessa kahden vuoden ajan ja niissä yritykset ovat yhdessä kehittämässä yhteistä pohjaa ja teemoja kansainvälistymiseen liittyen. Kaikille mukaan lähteville yrityksille kootaan tiimit, jotka työskentelevät yritysten koostamissa teemoissa aina 8 viikon projekteina.

Tiimit tuottavat paljon havaintoja, dokumentoitua tietoa sekä lopputuotoksia. Hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat käyttöönsä omien tiimiensä tuotokset ja tulokset. Syntyneiden tuotosten ja tulosten pohjalta pystytään luomaan alueen elinvoimaa hyödyntävä tulevaisuustiedon varanto, jota voidaan jakaa ja jalostaa yritysten, julkisen sektorin tai tutkimuksen käyttöön. Tiimien tuotosten kehittämistä voidaan jatkaa paikallisina projekteina mm. Jyväskylän oppilaitosten tarjoamien projektipalveluiden kautta.

Yritystehdas on mukana tukemassa hankkeen suunnittelua ja toteuttamista.

Kysy lisätietoja ja hae mukaan hankkeeseen laittamalla viestiä tai jätä yhteystietosi alle, niin otamme sinuun yhteyttä! Haku on auki 13.1.2021 asti!

anneli.kakko@jamk.fi
pauliina.uusi-penttila@jamk.fi
katriina@yritystehdas.fi

Katriina Lahtinen

Written by Katriina Lahtinen

palvelumuotoilija & palvelumuotoiluvalmentaja #demola #palvelumuotoilu #asiakasarvo #haasteet #tulevaisuus 040 529 5783