Robotiikka puheluissa voi tehostaa yritystoimintaa merkittävästi ja todella auttaa asiakkaita. Robotit eivät kuitenkaan saa lain mukaan myydä tuotteita tai palveluja puhelimitse. Millä tavoin puhelurobotti voi sitten tehdä yrityksen toiminnasta parempaa?

Oikea henkilö kertomaan puhelurobotiikan hyödyntämisestä yritystoiminnassa on On-Time Research Solutions Oy:n toimitusjohtaja Teemu Valkonen. Yritystehtaan Hautomo-valmennukseen osallistuva On-Time on nimittäin kehittänyt puhelurobotiikkaan perustuvan mobiiliviestintäalustan ja testannut puhelurobotin lukuisia erilaisia käyttötarkoituksia. Tutustu Hautomoon tarkemmin.

 

Robotiikka puheluissa mahdollistaa resurssien kohdentamisen järkevästi

Robotiikan avulla työssä voidaan keskittyä muihin tehtäviin puheluiden sijaan. Joillain aloilla kyseessä ovat oikeasti elintärkeät tehtävät.

”Esimerkiksi julkisessa terveydenhuollossa hoitajat voidaan siirtää tärkeämpiin työtehtäviin pelastamaan ihmishenkiä. Lisäksi saataisiin saman tien kahden miljoonan euron säästöt yhden kuukauden aikana, jos puhelurobotteja hyödynnettäisiin enemmän”, toteaa On-Time Research Solutions Oy:n toimitusjohtaja Teemu Valkonen.

Teemu Valkonen on erityisen ylpeä siitä, että On-Time on saanut olla mukana auttamassa koronaviruspandemian taltuttamisessa. Puhelurobotin avulla ollaan tavoitettu laaja joukko esimerkiksi vanhusväestöä ja kartoitettu heidän avuntarvettaan pandemian aikana. Puheluiden ansiosta apua on pystytty lähettämään kohdennetusti sitä tarvitseville.

”Automaatioteknologian avulla saadaan yhteys mahdollisesti apua tarvitseviin ihmisiin, kuten vanhuksiin. Ihmiseltä voidaan kysyä, että onko kaikki hyvin ja pystytään toimittamaan apua, jos hän sitä tarvitsee”, Teemu Valkonen selittää.

Puhelurobotin ansiosta ihmistyö voidaan keskittää avun antamiseen puhelinkontaktoinnin sijasta.

”Sitran laskelmien mukaan teknologiamme avulla pystytään vapauttamaan arviolta 600 hoitajaa pois puhelintyöstä tekemään kriittisempiä toimenpiteitä”, sanoo Valkonen.

 

Robotiikka puheluissa palvelee ensisijaisesti ihmisiä

Robotiikan ansiosta yritys voi oppia tuntemaan asiakkaansa paremmin sekä vastaamaan kokonaisvaltaisemmin heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa. Esimerkiksi asiakastutkimusten ja -kyselyiden teko on aikaa vievää työtä, jonka robotti hoitaa kustannustehokkaasti nopeassa aikataulussa.

On-Timen tarina on saanut alkunsa nimenomaan kyselyiden toteuttamisesta. Puhelurobotin kehittäjä Pasi Matilainen oli mukana järjestössä, jolla oli tarve teettää kysely jäsenistölleen. Niinpä hän koodasi vapaa-ajallaan puhelurobotin, joka pystyisi suorittamaan kyselyn kustannustehokkaasti.

Vuonna 2017 Pasi Matilainen ja Teemu Valkonen tapasivat työn merkeissä ja päättivät kehittää teknologiaa eteenpäin puhelurobotista kokonaisvaltaisemmaksi mobiiliviestintäalustaksi. Vuonna 2019 Valkonen aloitti juuri perustetun On-Timen toimitusjohtajana.

Valkosen mielestä puhelurobotti on tärkeä nimenomaan asiakassuhteiden kannalta. Asiakassuhteita voidaan hoitaa paremmin ja aktiivisemmin, sillä asiakkaisiin voidaan olla yhteydessä useammin ja viestiä heille ajankohtaisista asioista tehokkaammin. Toisin kuin yleisesti luullaan, robotti ei kuitenkaan saa tehdä myyntityötä puhelimitse. Sen sijaan puhelurobottia voi hyödyntää muun muassa markkinoinnissa, henkilöstöhallinnossa ja asiakasviestinnässä.

”Olemme testanneet yli 50 erilaista käyttötapausta ja -kohdetta, ja lisäksi olemme analysoineet yli miljoona tällä alustalla otettua puhelua. Tiedämme tarkkaan, millaiset käyttötapaukset sopivat puhelurobotille erityisen hyvin”, Teemu Valkonen kertoo.

 

Yritystoiminnan kestävä pohja rakentuu eettisyydelle

Puhelurobotin ansiosta asiakkuuden elinkaaren hallintaa voidaan tehostaa ja laajentaa uusille alueille. On-Time haluaa puhdistaa puhelurobotiikan mainetta: aiemmin häiritsevänä ja epäeettisenä koettu menetelmä on vastuullisesti toteutettuna loistava mahdollisuus auttaa laajempaa joukkoa ihmisiä ja tehostaa yritysten toimintaa. Yrityksen missiona on toteuttaa robotiikka puheluissa siten, että viestintä asiakkaalle on aina kunnioittavaa.

"Tarvittaisiin 2 500 ihmistä soittamaan saman verran puheluita kuin mitä yksi robotti soittaa."
- Teemu Valkonen, On-Time Research Solutions -

 

Puhelurobotti on parhaimmillaan erityisesti rutiininomaisissa tehtävissä ja suurelle ihmisjoukolle tarkoitetussa viestinnässä. Jos yritys automatisoi puhelurobotille esimerkiksi ajanvarauksen, maksumuistutukset tai asiakaskyselyiden suorittamisen, voivat työntekijät keskittyä monimutkaisempien tehtävien hoitamiseen.

Puhelurobotin tehokkuus verrattuna ihmistyöhön on kiistaton: robotti pystyy soittamaan 18 000 puhelua tunnissa, eli viisi puhelua sekunnin aikana.

”Tarvittaisiin 2 500 ihmistä soittamaan saman verran puheluita kuin mitä yksi robotti soittaa”, Teemu Valkonen havainnollistaa.

Robotti avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia palvella asiakkaitaan paremmin.

”Aika monella yrityksellä ei ole mahdollista palkata 2 500 ihmistä hoitamaan jotain viestintään liittyvää asiaa”, Teemu Valkonen sanoo.

Puhelurobotin käyttö on yritykselle myös kannattava investointi.

”Meidän robottimme euromääräinen tuotto on erittäin selkeästi osoitettavissa ja tarkkaan laskettavissa."

 

Robotiikka puheluissa on moderni viestinnän automaation ratkaisu

On-Time on saavuttanut melko lyhyessä ajassa vankan aseman Suomessa.

”Meidän liiketoimintamme on kasvanut aika nopeasti. Olemme saaneet erittäin hienoja, isoja ja arvostettuja suomalaisia sekä ulkomaisia yrityksiä asiakkaiksi”, Teemu Valkonen iloitsee.

"Juuri tällaista ammattitaitoista tukea Hautomosta toivoinkin saavani."
- Teemu Valkonen -

 

Koronaviruspandemian myötä tarve digitaalisille ratkaisuille on kasvanut entisestään. Teemu Valkosen mukaan On-Timen tarjoama puhelu- ja viestintäautomatisaatio on digitalisaatiota parhaimmillaan.

”Puhelurobottia voi hyödyntää aina kyselytutkimuksista asiakkuuden elinkaaren hallinnan eri vaiheisiin. Ja kaikkeen, mitä siltä väliltä löytyykin”, Valkonen kertoo.

On-Time tähtää kansainvälisille markkinoille, joilla kysyntää mobiiliviestintäalustalle on jo olemassa.

”Me viemme suomalaista digitaalista palvelutuotetta maailmalle”, sanoo Valkonen.

Hänen mielestään Yritystehtaan Hautomo-valmennus on sopinut hyvin yrityksen kasvuvaiheeseen.

”Valmennus sopii erityisesti yrityksille, joita kehittyminen ja kasvaminen kiinnostaa aidosti.”

Hautomon Performance Program on myös muistuttanut yrittäjän oman hyvinvoinnin tärkeydestä, joka hektisessä arjessa saattaa helposti unohtua.

Teemu Valkonen on ollut tyytyväinen Hautomo-valmennukseen.

”Valmennuksesta löytyy jokaiseen liiketoiminnan eri osa-alueeseen erikoistunut osaaja. Juuri tällaista ammattitaitoista tukea Hautomosta toivoinkin saavani”, Teemu Valkonen kehuu.

hautomo


Blogin on kirjoittanut Outi Kaarina Myllymäki 

Yritystehdas

Written by Yritystehdas